Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid
https://www.geschillencommissiesociaaldomein.nl/

Geschillencommissie Sociaal Domein is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C – eerste maatregelen genomen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 28-10-2020.

Op deze pagina kunt u:

Verklaring

Geschillencommissie Sociaal Domein streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Geschillencommissie Sociaal Domein.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Geschillencommissie Sociaal Domein is beschikbaar via de link https://www.geschillencommissiesociaaldomein.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Geschillencommissie Sociaal Domein verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Geschillencommissie Sociaal Domein te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Geschillencommissie Sociaal Domein is gevorderd met de toegankelijkheid van Geschillencommissie Sociaal Domein en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Geschillencommissie Sociaal Domein.
Functie: Directeur Inclusieve samenleving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Geschillencommissie Sociaal Domein

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2021.