Commissie

De commissie bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden waarvan 1 ook plaatsvervangend voorzitter is.

Van links naar rechts: Fokko Witteveen (lid), Bastiaan Wallage (lid), Kees Jongmans (plv voorzitter), Mariëlle Kruijthof (lid), Karen Hauber (voorzitter), Angela Potjens (secretaris).

Karen Hauber

Voorzitter

Ik wil graag bijdragen aan het vergroten van helderheid, bewustzijn van rol en handelingsperspectief en professionele (volwassen/gezonde) samenwerkingsrelaties tussen organisaties in het sociaal domein zodat de juiste zorg tijdig wordt geboden.

Kees Jongmans

Plv voorzitter

Door het werk in de geschillencommissie wil ik er aan bijdragen dat de kern van zowel de Jeugdwet als de Wmo bestaat uit het bieden van de juiste zorg en hulp en niet het vraagstuk wie de kosten daarvan betaalt. Daarover zouden geen misverstanden mogen bestaan.

Mariëlle Kruithof

Commissielid

Sinds 2014 ben ik betrokken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De transitie zorgt voor veel uitdagingen in de praktijk, waar ook ik dagelijks mee te maken heb. Vanuit mijn ervaring en expertise draag ik graag bij aan oplossingen voor problemen tussen gemeenten en zorgaanbieders, waarbij samenwerking en een goede verstandhouding worden gewaarborgd.

Bastiaan Wallage

Commissielid

Als advocaat, docent en wetenschapper ben ik dagelijks bezig met het sociaal domein. Met de kennis die ik in die hoedanigheid heb opgedaan hoop ik duidelijkheid te kunnen scheppen in complexe geschillen en waar mogelijk te dejuridiseren. Belangrijk is dat partijen, ook in het kader van de continuïteit van zorgverlening, na een geschil weer verder kunnen.

Fokko Witteveen

Commissielid

Vier jaar na de transitie zijn er nog altijd zaken die niet goed gaan waardoor kwetsbare kinderen het risico lopen niet de hulp te ontvangen die ze nodig hebben. Ik wil mijn ruim 40 jaar werkervaring in de (jeugd)zorg graag inzetten om ten behoeve van het brede sociaal domein en voel mij bovendien schatplichtig om hier een bijdrage aan te leveren. De commissie maakt het mogelijk om partijen bij elkaar te brengen (de-escaleren).