Commissie

De commissie bestaat uit 1 voorzitter en 4 leden waarvan 1 ook plaatsvervangend voorzitter is.

Commissieleden Geschillencomissie Sociaal Domein

Van links naar rechts: Mariëlle Kruijthof (lid), Patty Wijnen (lid), Kees Jongmans (plv voorzitter), Karen Hauber (voorzitter), Fokko Witteveen (lid).

Karen Hauber

Voorzitter

Ik wil graag bijdragen aan het vergroten van helderheid, bewustzijn van rol en handelingsperspectief en professionele (volwassen/gezonde) samenwerkingsrelaties tussen organisaties in het sociaal domein zodat de juiste zorg tijdig wordt geboden.

Kees Jongmans

Plv voorzitter

Door het werk in de geschillencommissie wil ik er aan bijdragen dat de kern van zowel de Jeugdwet als de Wmo bestaat uit het bieden van de juiste zorg en hulp en niet het vraagstuk wie de kosten daarvan betaalt. Daarover zouden geen misverstanden mogen bestaan.

Marielle Kruithof

Commissielid

Sinds 2014 ben ik betrokken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. De transitie zorgt voor veel uitdagingen in de praktijk, waar ook ik dagelijks mee te maken heb. Vanuit mijn ervaring en expertise draag ik graag bij aan oplossingen voor problemen tussen gemeenten en zorgaanbieders, waarbij samenwerking en een goede verstandhouding worden gewaarborgd.

Patty Wijnen

Commissielid

Tijdig de juiste hulp op maat bieden en effectief en efficiënt samenwerken zijn twee doelen die iedereen inhoudelijk onderschrijft. Maar hoe werk je samen over gemeentegrenzen heen en wat doe je als gemeenten en aanbieders er onderling niet uitkomen? Als commissielid wil ik eraan bijdragen om de ruimte die we met de decentralisatie hebben gekregen, kunnen behouden en langdurige (en kostbare) rechtszaken te voorkomen.

Fokko Witteveen

Commissielid

Vier jaar na de transitie zijn er nog altijd zaken die niet goed gaan waardoor kwetsbare kinderen het risico lopen niet de hulp te ontvangen die ze nodig hebben. Ik wil mijn ruim 40 jaar werkervaring in de (jeugd)zorg graag inzetten om ten behoeve van het brede sociaal domein en voel mij bovendien schatplichtig om hier een bijdrage aan te leveren. De commissie maakt het mogelijk om partijen bij elkaar te brengen (de-escaleren).