Type: Adviezen

Per 17 april 2023 is de Geschillencommissie Sociaal Domein opgehouden te bestaan in de huidige vorm. De adviezen van de geschillencommissie blijven voorlopig bewaard op deze pagina.

De nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein is ondergebracht bij ‘De Geschillencommissie’. Zie voor meer informatie op: