Verzoek om adviesaanvraag indienen

U kunt hier uw verzoek tot geschilbeslechting door de geschillencommissie sociaal domein indienen. Wees zo volledig mogelijk in uw omschrijving van het geschil en vermeld alle benodigde gegevens van alle betrokken partijen.

Het verzoekschrift bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  1. Contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanbrengende partij;
  2. Naam en contactgegevens van de partij met wie het geschil bestaat;
  3. Een korte beschrijving van het geschil;
  4. Wanneer en op welke wijze partijen hebben getracht het geschil in overleg op te lossen;
  5. Het advies dat aan de commissie wordt gevraagd.